Borçlarda Eşin Sorumluluğu Nedir?
Maddi zorluklarında rol oynadığı aile içi krizlerin neticesinde boşanmalar meydana gelirken borçlarda eşin sorumluluğu da önemli bir merak konusu olan hususlar arasındadır. Hali hazırda günümüzde evlilik öncesi yapılan yazılı mutabakat neticesinde kişilerin mal varlıkları tescil edilebiliyor. Böylelikle evlenmeden önce edinilmiş malların bilinmesi söz konusu olurken evlilik sonrasında kazanılan mallar ise yasa gereği ortak kabul edilmektedir

Evlilik Sonrası Mallar

Çiftler arasında herhangi bir anlaşma yapılmaması hallerinde elde edilen mallarda ortaklık bulunmaktadır. Yani, tüm malların paylaşımında ortaklık esası ele alınmaktadır. Evliliklerin son bulması durumlarında dahi malların paylaşımı bu şekilde yapılırken borçlarda eşin sorumluluğu mal üzerinden olmaktadır. İcra takiplerinin bulunması, haciz işleminin gelmesi kişinin üzerinden olmaktadır. Borçlar hangi taraf için geçerliyse ödeme yapacak kişi de bellidir. Eşin sahibi olduğu malın haciz yoluyla alınması ya da belirli kazancın iptal edilmesi ihtimal dahilinde değildir.

Haciz İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

Banka borçları ya da icralarda eşin sorumluluğu olmadığı için herhangi bir haciz işleminin uygulanabilmesi de söz konusu değildir. Kişi üzerine olan kayıtlı eşyaların, taşınır ya da taşınmaz gayrimenkullerin haczedilmesi mümkün olmadığı gibi işlemlerin başlatılması da yasalara uygun değildir. Ancak buna karşın ortak olarak kullanılan ikamet adreslerine haciz uygulaması yapılabilmektedir. Borçlu tarafın yasal olarak hak sahibi olduğu konutlarda haciz işleminin uygulanmasında bir sakınca yoktur. Böyle bir durumun olması halinde ev eşyaları, ziynet eşyalarının haciz yoluyla alınması da hiçbir şekilde engellenemez.

Haciz Süreçlerinde İstisnai Durumlar

Borçlarda eşin sorumluluğu olmadığı ilkesine dayanılarak bazı istisnalar ise vardır. Bunlardan bir tanesi borçlu olan kişinin hak iddiasında olduğu yapılarda gerçekleştirilen haciz işlemleriyle ilgilidir. Haciz yapılma anında alınan hediyelik eşyaları, antika ürünleri, ziynet eşyalarının borçlu olan kişiye ait olmadığı ve evlilik öncesi alındığı belgelenirse haciz işleminde kullanımı olmamaktadır. Bunun için itiraz süreçlerine de dahil olunabilir, gerekli yazılı belgelerin olması halinde borçlarda eşin sorumluluğu olmadığı ilkesine dayanılarak kişinin önceden sahip olduğu eşyaları alması sağlanabilir.

Borçlarda Eşin Sorumluluğu Nedir?

Borçlarda Eşin Sorumluluğu Nedir?

Ölen Eşin İcralık Borçları Tahsili

İki taraftan birisinin evlilik süreci içerisinde ölmesi halinde ise kişi borçları ve alacaklarının tümü mirasçılara geçmektedir. Banka borçları ya da icralarda eşin sorumluluğu olurken yasal mirasçı olarak kabul edilen tüm kişilerin hepsi de ödemelerin yapılmasında sorumlu olarak kabul edilmektedir. Alacak ve borç durumlarının hesaplanmasının ardından borçların çok aşırı olması ya da ödenmesinin imkansız olması halinde bu sorumlu olan kişilerin reddi miras hakları bulunmaktadır. 3 aylık süre zarfında reddi miras talebinin gerçekleştirilmesi zorunludur. Aksi durumda hak iddia durumu ortadan kalkmaktadır.

Kamu Borçlarında Eş Sorumluluğu Nedir?

Banka borçları ya da icralarda eşin sorumluluğu olabileceği gibi kamuya ait borçlarda da önemli hususlar vardır. SGK borçlarının yanı sıra, çeşitli vergi borçlarında icra durumu ise yasalar çerçevesinde söz konusu değildir. Kişinin eş durumundan dolayı malların haczedilmesi de hali hazırda mümkün olmamaktadır. Borçlarda eşin sorumluluğu ortak malların tümü için geçerli olurken kişinin üzerine kayıtlı olan malların alınması durumları uygulanmamaktadır.
Daha fazla bilgi almak ve görüş bildirmek için aşağıdaki yorum bölümünden bize yazabilirsiniz.
Ayrıca aşağıdaki konular da ilginizi çekebilir;
Asgari Ücrete Maaş Haczi Gelir Mi?
İlamsız İcra Takibi İle Ödeme Emri Gelirse Ne Yapılmalı?
İcra Takibinde Taksitlendirme Yapılır Mı?
Borcum Yüzünden Aileme Haciz Gelir Mi?