İcra Takibinde Taksitlendirme Yapılır Mı?
İcra takibiyle ilgili taksitlendirmeler haciz öncesi ve haciz sonrası olarak ayrılırken taksitlendirme şartları, ödeme biçimleri ve süreçlerle ilgili bazı koşullarda bulunmaktadır. Bunların uygulanması durumunda süreçler sağlıklı bir şekilde işletilebilir.

Haciz Öncesi Taksitlendirme Nasıl Yapılır?

İcra takip süreçlerinde merak edilen konuların başında gelen borç taksitlendirme durumları işlem durumlarına göre farklılık göstermektedir. Genel anlamıyla bakıldığında “İcra ve İflas” Yasası çerçevesinde haciz işleminden önce borçların taksitlendirilmesine dair bir husus-düzenlenme bulunmamaktadır. Ancak yine de borçlu olan kişiyle alacaklı arasındaki anlaşmaya göre işlemler yapılabilir. Bu çerçevede alacaklının ikna edilmesi haciz öncesi taksitlendirme yapılabilmesinde ilk şarttır. Aksi durumda borçların tamamen ödenmesi gereklidir.
Alacaklı kişinin istediği koşullara uyularak bir yazılı sözleşme yapılabilir. Bunun neticesinde belirlenen ödeme koşullarına göre borcun tahsili gerçekleştirilir. Taksit miktarları ve taksit süreleri alacaklı ile borçlu arasında düzenlenebilir. Ancak alacaklının taksitlendirme yapmaya zorlanması söz konusu olmadığı gibi yasalara aykırı bir durumdur. Rıza durumu halinde icrayı taksitlendirme süreci haciz öncesi bu şekilde olmaktadır. Alacaklı ile yapılan anlaşmaya ilerleyen günlerde uyulmaması halinde ise borçluya cezai yaptırımlar oluşmaktadır.

Haciz Öncesi Taksitlendirme Sözleşmesi

Alacaklı kişinin razı olması ve borçlu kişinin kabul etmesi durumlarında haciz öncesinde icra taksitlendirmesi gerçekleştirilmektedir. Hukuki nitelikte olan bu sözleşmede taksit tutarlarıyla birlikte taksit süreleri ve genel-geçer şartların bulunması önem taşımaktadır. Ödeme tarihlerinin net ve açık bir şekilde belirtilmesi de gerekir. Çünkü net olarak belirtilen ödeme tutarlarının ödeme tarihlerinde gerçekleştirilmemesi halinde borçlu kişinin cezai sorumluluğu ortaya çıkmaktadır.
Haciz öncesi taksitlendirme yapılmasının sonrasında icra takip süreci durdurulmaktadır. Ödemelerin olmaması ya da eksik olması halinde ise alacaklı kişi İcra Müdürlüğü üzerinden tekrar icra takibi başlatabilir. Bunun sonucunda ise haciz süreci uygulanır, malların beyanı sonrasında haciz yoluyla alımı söz konusu olmaktadır.
Ayrıca borcun ödenmemesi hallerinin geçerli bir sebebe dayanmaması durumunda ise alacaklı kişi, icra mahkemesine başvuru yaparak “taahhüdü ihlal” suçundan borçlunun cezalandırılmasını da talep edebilir. Bundan dolayı haciz öncesi taksitlendirme şartlarının borçlu tarafından iyi bir şekilde incelenmesi ve uygulanması gerekir. Çünkü ortaya konulan yazılı sözleşmesinin ihlalinden dolayı kişi hakkında hapis cezası dahi verilebilir.
Borcun ödenmemesi durumunda tekrar aksatmalarda tazyik hapsi uygulanabilir. Üç ayı geçmeyecek şekilde borçlunun hapis yatması da mümkün olabilmektedir.

Haciz Sonrası İcranın Taksitlendirilmesi

Haciz işlemlerinin yasalara uygun bir şekilde uygulanmasının sonrasındaki icra borçları için geçerli olan taksitlendirme seçenekleri iki farklı yolla uygulanmaktadır. Bunlardan bir tanesi haciz öncesi taksitlendirme işleminde olduğu gibi alacaklı ile borçlu arasındaki anlaşmaya dayalıdır. Birtakım şartların net bir şekilde belirtilmesiyle kalan borçların ödenmesine başlanılabilir. Alacaklı kişinin bu duruma yanaşmaması halinde ise borçlunun teklif ettiği taksitlendirme sürecinin yasal koşulları taşıması şarttır. Bu durumda alacaklı rızası aranmamaktadır.

İcra Takibinde Taksitlendirme Yapılır Mı?

İcra Takibinde Taksitlendirme Yapılır Mı?

Haciz Sonrasında Taksitlendirme Şartları Nelerdir?

Haciz sonrası taksitlendirme için borçlu olan kişinin mallarının haczedilmiş olması ancak satış durumunun istenmemesi halinde taksitlendirme uygulanmaktadır. Böyle bir şartın gelişmesiyle alacaklı kişinin rızasının olup olmamasına bakılmaz. Doğrudan yapılan sözleşme neticesinde haciz sonrası taksitlendirme gerçekleştirilebilir.
Borçlu tarafından taksitlendirme için sunulan tutarların toplam borcun dörtte birinden düşük olması da söz konusu değildir. Yani, haciz sonrası taksitlendirme maksimum 4 ödeme dönemine bölünebilmektedir. Taksitlendirme talebinin bulunmasıyla birlikte ilk ödemenin hemen yapılması da şarttır. Kalan taksitler ise üç ayı geçmeyecek şekilde aylık olarak hesaplanmaktadır. Toplam borcun 3 aylık dilimde tamamlanmasıyla icra takip süreci sonlandırılmaktadır.

Haciz Sonrası Taksitlendirme Borcunun Ödenmemesi

Yasalara bağlı olarak yapılan anlaşma çerçevesinde icra borçlarının 4 taksitle ödenmesi gerekirken borçlu tarafından haciz sonrası taksitlendirme ödememe durumları da yaşanabilmektedir. Böyle bir durumda icra takibine kaldığı yerden başlanılmaktadır. Ayrıca alacaklı kişi tarafından yapılacak şikayet bildirimiyle borçlunun taahhüdü ihlal sebebiyle yargılanması da söz konusudur. Taksitlerin ödenmemesiyle ilgili önemli bir gerekçenin olmaması halinde cezai yaptırımlar olmaktadır.
“İcra Takibinde Taksitlendirme” ile ilgili daha fazla bilgi ve görüş bildirmek için bize aşağıdaki yorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
Ayrıca aşağıdaki konular da ilginizi çekebilir;
Asgari Ücrete Maaş Haczi Gelir Mi?
İlamsız İcra Takibi İle Ödeme Emri Gelirse Ne Yapılmalı?
Borcum Yüzünden Aileme Haciz Gelir Mi?
Borçlarda Eşin Sorumluluğu Nedir?