Türkmenistan’da İş Kurmak. Türkmenistan’da Ne İş Yapılır?
Son yıllarda ülkemizden pek çok işçinin çalışmak için tercih ettiği Türkmenistan aynı zamanda Türk girişimcilerinin de dikkatini çeken ülkelerin başında gelmektedir. Var olan geniş iş imkanları ile girişimcileri kendine çeken Türkmenistan, son yıllarda farklı iş sektörlerinin gelişmesine tanık olmaktadır.
Türkmenistan’da iş kurmak isteyen Türk girişimcileri en çok bu ülkede ortalama ne kadar sermaye ile yatırım yapılabileceğini ve kâr marjının nasıl olduğunu merak etmektedirler. Bu yazıda, Türkmenistan’a yatırım yapmayı düşünen girişimciler için Türkmenistan’da iş kurmak, şirket açmak ve özellikle yapılabilecek iş alanları ile ilgili bilgiler vermeye çalıştık.

Türkmenistan’da İnşaat Sektörü

Türkmenistan’da iş kurmak isteyenler için en iyi yatırım fırsatlarından biri inşaat sektörüdür. Son yıllarda inşaat sektöründe yaşanan canlanma ve gelişmeler ile Türkmenistan adeta inşaat sektörünün patlama yaşadığı yerlerden biri olmuştur. Bu yüzden Türkmenistan, inşaat sektörü için sürekli büyüyen bir pazardır ve istikrarlı ekonomisi ile inşaat sektörü, Türkmenistan’da iş kurmak isteyenler için en başta tercih edilen sektörlerden birisidir.
Ülkede sanayiye dayalı olarak üretim gelişmemiş olduğundan inşaat sektörü gelişmiş ve birçok Türk inşaat firması da özellikle 2010 yılından itibaren bu ülkeye akın etmiştir. Türkmenistan’da inşaata yapılabilecek yatırımların en kârlı yatırımlardan biri olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle başkent Aşkabat ve çevresinde pek çok inşaat projeleri yapılmaktadır. Bu projeleri üstlenen pek çok Türk inşaat firması da bulunmaktadır.
Türkmenistan’da inşaat sektörüne yatırım yapmayı düşünecek olanlar için sermaye miktarı en az 30.000 $ civarında olması gerekmektedir. Bu miktarla küçük çaplı projeler yapılabilir ve zamanla daha büyük projelere geçilebilir.
Türkmenistan’da inşaat sektörü yatırımcısına kaybettirmesi düşük sektörlerden biridir diyebiliriz. İnşaat sektörü yatırımcısına ortalama %100 oranında bir kâr sağlamaktadır.

Türkmenistan’da İş Kurmak. Türkmenistan’da Ne İş Yapılır?

Türkmenistan’da İş Kurmak. Türkmenistan’da Ne İş Yapılır?

Türkmenistan’da Tekstil Sektörü

Türkmenistan’da sanayinin ağırlığı petrole dayansa da pamuk ve tekstil sanayi ekonominin can damarı durumundadır. Türkmenistan Devleti de tekstile büyük önem vermekte ve yeni tekstil tesislerinin kurulmasını sağlamaktadır.
Dünya pamuk üretiminde 9.sırada bulunan Türkmenistan’da iş kurmak isteyenlerin yönelebileceği bir diğer alan tekstil sektörüdür. Türkmenistan’da birçok tekstil yatırımı yapılmıştır ve bu yatırımlardan birçoğu Türk yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmektedir.
Türkmenistan’da tekstil yatırımları Türkmenistan Tekstil Bakanlığı bünyesinde yürütülmektedir ve yatırımlar ortaklık temelinde veya anonim şirketler olarak yapılmaktadır.
Bir Türk girişimcisinin tekstil sektörüne yatırım yapması için ortalama en az 35.000-40.000 $ civarında sermayeye sahip olması gerekmektedir. Bu yatırımdan elde edilebilecek kâr marjı genellikle çok yüksek olup %100-150 oranlarına ulaşmaktadır. Tekstil sektörü Türkmenistan’da iş kurmak isteyenler için en kazançlı sektörlerden biridir.

Türkmenistan’da Şirket Kurmak

Türkmenistan’da yatırım yapmayı düşünenler, bu ülkede şirket kurmak için bir Türkmen ortaklık gerektiğini bilmeleri gerekmektedir.
Türkmenistan’a yatırım yapmayı düşünen yabancı bir yatırımcı Türkmenistan Yabancı Yatırım Ajansı’na kendilerinden istenen belgeleri sunmalıdırlar.

İstenebilecek bu belgeler şöyledir :

 • Türkmenistan’da şirket kurmak istediğine dair dilekçe
 • Kurulması düşünülen bu ortaklık şirketinin Türkmenistan’da yapmayı planladığı faaliyetleri ve amaçlarını anlatan bir yazılı dilekçe ( Rusça ve Türkmence olmalı)
 • Şirketin hukuki adresini gösteren yazı
 • Kurucular tarafından onaylanmış protokol
 • Kurucular tarafından onaylanmış 2 nüshalı Rusça ve Türkmence kurucu anlaşması
 • Kurucular tarafından onaylanmış 2 nüshalı Rusça ve Türkmence tüzük
 • Üretim yapacak kurumlar için faaliyet alanları ve mali planlarını açıklayan bir plan
 • Eğer kayıt için belgeler kurucular tarafından sunulmayacaksa bir Vekaletname
 • Kurulacak yabancı şirketin Türkmenistan Konsoloslukları veya Türkmenistan Dış İşleri Bakanlığı tarafından tasdik edilen şirketin tüzük kopyası
 • Yabancı şirkete verilmiş Resmi Tescil Belgesi
 • Yabancı yatırımcı hakkında mali durumunu gösteren belge veya banka referans mektubu
 • Şirket tüzüğünde belirtilen kurucu fonunun %50’sinin yatırıldığını gösteren tasdikli belge
 • Tescil tahsil makbuzu

İstenen bu belgeler Türkmenistan resmi dilinde olmalıdır. Fax ile gönderilen belgeler kabul edilmemektedir ve orijinalleri mutlaka mühürlü bir şekilde sunulmalıdır.
Türkmenistan’da yabancı özel mağaza, restoran, ticaret ve lokantaların resmi tescili için istenen belgeler ise farklıdır.

Bu belgeler;

 • Dilekçe
 • Belediye tarafından onaylanmış hukuki adres
 • Mağaza,restoran vb. nizamnamesi
 • Şirketin devlet tescil belgesinin kopyası
 • Kurucu anlaşma kopyası
 • Banka belgesi
 • Kurumun veya tesisin durumu ve donanımlarını gösterecek ticaret dairesinden alınacak belge
 • Yönetici anketi
 • Ödeme makbuzu

Türkmenistan’da iş kurmak, şirket açmak yada ticaret yapmak isteyenler daha fazla bilgi almak ve görüş bildirmek için aşağıdaki yorum bölümünden bizlere ulaşabilirler.
Türkmenistan ile ilgili diğer konularda bilgi almak için aşağıdaki başlıkları da incelemenizi öneririz.
Türkmenistan’da Nasıl İş Bulunur
Türkmenistan Çalışma İzni ve Oturma İzni
Türkmenistan’da Yaşam Şartları ve Sosyal Hayat
Türkmenistan’da Üniversite Okumak
Türkmenistan’da Çalışmak. Türkmenistan İş İmkanları
Türkmenistan’da Maaşlar
Türkmenistan’da Genel Yaşam Giderleri