Gürcistan’da İş Kurmak. Gürcistan’da Şirket Açmak
Gürcistan’da şirket kurmak için genellikle Limited (Ltd.) şirket tavsiye edilir. Limited şirket tüzüğüne göre bir ya da birden fazla kurucu ortağı olabilir. Gerekli belgeler ise şöyledir.

 • Şirketin sermayesi için en az 200 LARİ (75 dolar) bankaya yatırılmalıdır. Şirket kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra bu sermaye geri çekilip şirket giderleri için kullanılabilir.
 • Şirket faaliyetlerini yürütme amacıyla bir ofis gerekmektedir.
 • Şirket kurucularının/ortaklarının kimlik bilgileri, adresleri, sermaye pay dağılımı, Müdürün ve Genel Müdürün kimler olacağı hakkında bilgiler gerekmektedir.
 • Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için hukuk büroları kurulacak olan şirketin niteliğine göre hizmet bedeli almaktadır.
 • Kuruluş işlemleri 1 veya 3 gün içerisinde gerçekleşmektedir. Mühür ve makbuzlar bu süre içerisinde şirket yetkililerine teslim edilmelidir.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra Gürcistan vatandaşlarına tanınan bütün hak ve yükümlülükler eşit olarak yabancı vatandaşlara da sağlanmaktadır.
Gürcü ortak ya da Gürcü müdür bulundurmak gibi bir şart yoktur.

Gürcistan’da şirket kurma masrafları ne kadardır?

 • Şirket adresi olarak gösterilecek ofisin giderleri. Şirketin adresini göstermek amacıyla bir ofis kiralanmalıdır. En kötü ihtimalle aylık 150-200 dolar gibi bir rakam ofis kirasına ayrılmış olmalıdır.
 • Yıllık stopaj. Gürcistan’da kira tutarı üzerinden yıllık stopaj alınmaktadır. Stopaj her altı ayda bir 325 Dolar olarak alınsa da yıllık 650 Dolar gibi bir tutar ödenmektedir. Şirket adresi olarak şirket mülkü gösterildiği takdirde ilk taksit olan 325 Dolar ödenmek zorundadır.
 • Aylık muhasebe ücreti ödenmelidir. Muhasebe ücretleri değişiklik göstermektedir. Ancak normal şartlarda 75 Dolar (200 GEL) standart muhasebe ücreti bulunmaktadır. (İşlenen gider fatura sayıları fiyatlarda oynamaya sebep olmaktadır.)

Şirket kurmak için ayrılması gereken ilk bütçe 925 Dolar olmasına rağmen bu tutara ek olarak yaklaşık olarak 20 Dolar vekaletname masrafları eklenebilir. Bunların haricinde aylık ve yıllık olarak periyodik şekilde ödenmesi gereken masraflar da mevcuttur.

Gürcistan’da şube nasıl açılır?

Türkiye yada başka ülkedeki mevcut herhangi bir şirketin Gürcistan’da şube ya da temsilciliğini açmak için gerekli belgeler ve işlemler şöyledir:

 • Öncelikle “ Şirket Tüzüğünün” Gürcüceye tercüme edilmesi gerekmektedir.
 • Kurulu şirketin müdürü veya Yönetim Kurulu yetkilileri tarafından şube veya temsilcilik açılması hakkında resmi bir karar alınması gerekmektedir.
 • Gürcistan’da açılacak olan şube ya da temsilciliğe müdürün veya temsilcinin atanması kararının alınması gerekmektedir.
 • Gürcistan’da açılması planlanan ofisin faaliyette bulunabilmesi için ofisin adresi ve yetkilisi tarafından hazırlanması gereken noter onaylı onay yazısı gerekmektedir.
 • Gürcistan’a atanacak olan temsilci ya da müdürün kimlik bilgileri, mesleği, adresi, görev ve yetkilerini belirten bir yazı hazırlanması gerekmektedir.
 • Belirtilen tüm belgelerin Gürcüceye tercüme edilmesi ve Gürcistan Büyükelçiliği ya da konsolosluklarca onaylanması gerekmektedir. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra hazırlanan belgeler Gürcistan’daki resmi makamlarca işleme alınmaktadır. İstenen tüm belgeler noter onaylı olmak zorundadır.
 • Türkiye’de hazırlanacak olan belgelere ek olarak, Gürcistan yasa ve yönetmelikleri için gerekli olan belgeler de resmi birimlere onay almak için sunulmaktadır. Şubenin kuruluşu Mahkeme onayının ardından yaklaşık dört gün içinde resmi statüye kavuşmaktadır.

Şube kurulum masrafları tüm işlemler dahil 1400 Dolara mal olmaktadır.

Gürcistan’da İş Kurmak. Gürcistan’da Şirket Açmak

Gürcistan’da İş Kurmak. Gürcistan’da Şirket Açmak

Gürcistan’da Fatura Kesme ve Vergilendirme

 • Gürcistan’da yıllık 38 bin Dolar (100bin GEL)’a kadar yapılan satışlar KDV’den muaf sayılmaktadır. Yeni düzenlemeler ile birlikte re-export olduğu için tamamen KDV’den muaf olmuştur.
 • Gürcistan vergilendirme konusunda çok hassastır. Bu yüzden yapılan en küçük tutarlı satışa dahi fatura kesmek zorunlu hale gelmektedir.
 • Gürcistan’da kağıt fatura yerine elektronik fatura kullanılmaktadır.
 • Her satış sonunda ayrı fatura kesilebilir veya aylık toplam tahsilat tutarı bir ya da birkaç fatura halinde kesilebilir.

Gürcistan’da hangi işler kurulabilir?

 • Tekstil
 • Gıda
 • Otel ve eğlenme mekanı işletmeciliği
 • Otomobil alım satım
 • Otomobil parça alım satım
 • Sanayi ürünleri ticareti

Gürcistan’da iş kurmak isteyen küçük yatırımcılar en başta gıda, tekstil, otelcilik, eğlence mekanları işletme, otomobil ve yan sanayi ürünleri ticareti yapmaktadır. İşletme sahipleri ucuz iş gücü ve düşük vergiler sayesinde oldukça yüksek meblağlar kazanabilmektedir.
Gürcistan’da girişimcilik büyük bir önem taşıdığından imalat yapan ve 10 kişiden fazla insana işveren kişilere ücretsiz yer tahsisi yapılmaktadır.
Türkiye’den götürülecek olan malzeme, makine ve ekipmanlar için vergi alınmamaktadır.
Yatırımcılar için oturum izni, iş kurma gibi konularda büyük kolaylıklar sağlanmaktadır.
Gürcistan’da iş kurmak, şirket açmak yada ticaret yapmak isteyenler daha fazla bilgi almak ve görüş bildirmek için aşağıdaki yorum bölümünden bizlere ulaşabilirler.
Gürcistan ile ilgili diğer konularda bilgi almak için aşağıdaki başlıkları da incelemenizi öneririz.
Gürcistan’da Üniversite Okumak
Gürcistan Çalışma İzni ve Oturma İzni. Gürcistan Vizesi
Gürcistan’da Yaşam Koşulları ve Sosyal Hayat
Gürcistan’da Yaşam Giderleri
Gürcistan’da Maaşlar ve İşçi Ücretleri
Gürcistan’da İş İmkanları