İlamsız İcra Takibi ile Ödeme Emri Gelirse Ne Yapılmalı?
Ödemesi uzun bir zaman boyunca geciktirilmiş olan kredi borçları için, bankalar tarafından verilen bir karar olan icra takibi, borçlunun yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda başlatılmaktadır. İcra takibi ilamlı ve ilamsız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İlamsız icra takibi, alacaklının borçlu için başlattığı mahkeme kararı olmayan veya olsa da kapalı olarak yürütülen icra takibidir.

İlamsız İcra Takibi Neden Başlatılır ve Neden Asıl Ödenecek Borçtan Fazladır?

İlamsız icra takibi ya da diğer adıyla adi icra takibi, borçlunun borcunu geciktirmesi durumunda alacaklı tarafından başlatılmaktadır ve borçlunun ödemesi gereken miktardan daha fazla bir borcu ödemesi gerektiğine dair bir belgedir. Alacaklı borcun üzerine faiz koymuştur ve ilamsız takibi başlatmak için harcadığı eforu ve ücreti de bu miktara dahil ederek borçlunun önüne sunacaktır. Ayrıca ilamsız icra takibi için belirtilmiş ücretin, kısa bir süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Ödenmemesi durumunda belirtilen durumlar uyarınca, ücret git gide arttırılacak ve borçlunun borcu katlanacaktır. Verilen süre, alacaklının veya avukatının insafına göre değişmektedir. Bazı avukatlar hemen ödenmesini söylerken, bazıları belirli bir süre tanımaktadır ya da bir iki takside bölmektedir. Fakat bu durumların nadir olduğu ve genel olarak alacaklı ve avukatı tarafından tercih edilmediğinin belirtilmesinde fayda vardır.

İlamsız İcra Takibi  İle Ödeme Emri Gelirse Ne Yapılmalı?

İlamsız İcra Takibi İle Ödeme Emri Gelirse Ne Yapılmalı?

Hakkında İlamsız İcra Takibi Başlatılmış Bir Kişi Ne Yapmalıdır?

Hakkında ilamsız icra takibi başlatılmış bir kişi, ilamsız takibin üzerine icra konulmadan önce verilen son belge olduğunu unutmamalıdır. İlk olarak bileceği budur ve buna göre yapacaklarını planlamasında fayda vardır. Özellikle üzerinde mal varlığı tanımlıysa, borcu acil olarak ödemesi önerilmektedir.
Öncelikle borçlunun mal beyanı yapması ve üzerindeki mal varlığını belirtmesi gerekmektedir. Ödenecek tutarın asgari kısmını karşılamayan mal varlığı üzerinde işlem yapılmaz. Borçlu mutlaka mal beyanını yapmalıdır çünkü aksi takdirde, alacaklının borçlunun kısa süreli hapsini isteme hakkı doğacaktır. Borçlu mahkemeye mal beyan etmek zorundadır.
Borçlunun bazı durumlarda itiraz etme hakkının olduğu da ayrıca belirtilmelidir. Örneğin tebligat belgesi borçluya ulaşmamış veya çok geç ulaşmış ise, borçlu bunu beyan edip kanıtlayarak ek süre alma hakkına sahip olabilir. Ayrıca kambiyo takibinde, alıcının borçlunun borcu olduğuna dair belge göstermesi gerekmektedir. Belgenin gösterilmemesi borca itiraz etmek için ciddi bir nedendir. Eğer belge eksik olduğu halde, borçlu 7 gün içerisinde itiraz etmezse, borcu kesinleşmiş olacak ve ödemek zorunda kalacaktır.

Hakkında İlamsız İcra Takibi Başlatılmış Kişi Borcu Ödeyemezse Ne Olacak?

Borçlu hala borcu ödeyemeyecekse, maalesef mal varlığına haciz konulacak ve borç mal varlığı üzerinden tahsis edilecektir. Hacze de itiraz edilebileceği unutulmamalıdır. Fakat kesinleşmiş bir haczin kaldırılması, ihtimal olarak çok düşüktür ve genel olarak kaldırılmaz. Yine de bazı kurallarının olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Örneğin emekli maaşı haczedilemez. Kişinin kendine ait bir adet konutu varsa ve o konut satıldığı ve alacaklının parası tahsil edildiği takdirde yeni bir konut alacak para kalmıyorsa, konutun üzerine haciz konulamayacağı da belirtilmektedir. Bu tarz durumlarda, borçlunun itiraz hakkı vardır ve 7 gün içerisinde itiraz ederek, haczi bozdurabilmektedir.
İlamsız icra takibi ile ilgili görüş bildirmek ve daha fazla bilgi almak için aşağıdaki yorum bölümünden bize yazabilirsiniz.
Ayrıca aşağıdaki konular da ilginizi çekebilir;
Asgari Ücrete Maaş Haczi Gelir Mi?
İcra Takibinde Taksitlendirme Yapılır Mı?
Borcum Yüzünden Aileme Haciz Gelir Mi?
Borçlarda Eşin Sorumluluğu Nedir?