Asgari Ücrete Maaş Haczi Gelir Mi?
Çalışanların çeşitli borç durumlarına karşılık olarak ücretlerinde kesinti işlemleri ilgili yasalar çerçevesinde yapılmaktadır. Asgari ücret maaş haczi uygulaması var olurken belirli şartlara uygun olarak tahsil işlemleri söz konusudur. Hali hazırda farklı şekillerde çözüm yolları bulunurken kesinleşen icra takipleri sonrasında asgari ücret maaş haczi uygulaması yapılmaktadır.

Asgari Ücrete Maaş Haczi Nasıl Gerçekleşir?

Öncelikli olarak alacaklı kişinin kendisi ya da vekili icra müdürlüğü üzerinden borçlu kişinin çalışma bilgilerini talep edebilir. İcra Müdürlüğü aracılığıyla SGK kaydı üzerinden işlemler yapılırken çalışan iş yerinin insan kaynakları departmanına asgari ücret maaş haczi durumu ile ilgili müzekkere gönderilmektedir.
Maaş haczi müzekkeresi sonrasında kişinin maaşında kesinti yapılırken iş yeri doğrudan ödemeyi icra müdürlüğü dairesine yapmaktadır. İşveren tarafından müzekkerenin reddedilmesi ya da ilgili işlemlerin yapılmaması ise cezai yaptırımların doğmasına sebebiyet vermektedir. Bundan dolayı hızlı bir şekilde kabul ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir.

Asgari Ücret Maaş Haciz Oranı

Yasalar çerçevesinde kısmi olarak haciz işleminin uygulandığı mal varlıkları arasında kişinin maaşı da yer almaktadır. Asgari ücret maaş haczi uygulaması ¼ oranında yapılmaktadır. Ancak asgari geçim indirimi ve çocuk parası düşüldükten sonra yapılacak hesaplamaya göre kesintiler olmaktadır. Ancak bazı hallerde borçlu kişinin izniyle oranın arttırılması söz konusudur. Bunun dışında alacaklı kişi tarafından çok daha yüksek oranlarda bir maaş kesintisinin uygulanabilmesine ise izin verilmemektedir.

Asgari Ücret Kesinti Durumları

Gerçekleştirilecek asgari ücret maaş haczi durumlarında birden fazla borç durumu olabilmektedir. Bunun için öncelikli olarak borç bilgileri hesaplanırken aylık taksit tutarı ve ödeme süresi belirlenmektedir. Kişinin asgari ücreti üzerinden yapılacak haciz kesintileri aylık olarak devam ederken geriye kalan maaş ise kişi tarafından alınabilmektedir. Bununla birlikte birden fazla şirkete ya da alacaklıya borç olması hallerinde ise bekleme sürelerine riayet durumu bulunmaktadır.

Asgari Ücrete Maaş Haczi Gelir Mi?

Asgari Ücrete Maaş Haczi Gelir Mi?

Maaş Üzerinden Haciz Tahsili

Asgari ücret üzerinden yapılabilecek haciz işlemleri maksimum ¼ oranında olabilmektedir. Maaşın dörtte birinden fazla kesinti olmayacağı gibi birden fazla borç durumunda süreçler aynı zamanda uygulanmamaktadır. Öncelikli olarak başvuru yapan alacaklının borç hesapları yapılır ve kesintiler iş yeri tarafından uygulanır. İcra müdürlüğüne gönderilen kesintilerin toplam borcu kapatması sonrasında diğer alacaklı için kesintiler yapılabilmektedir. Daha sonrasında tüm alacaklıların borçları sonlanana kadar aylık ¼ oranında kesintiler sürdürülmektedir.

İş Yeri Sorumluluğu ve İşlemleri

Kişinin çalıştığı iş yeri maaş haczi müzekkeresini uygulamak zorundadır. Belirtilen yere maaş kesintileri gönderilirken aynı zamanda icra müdürlüğünden aynı çalışan için gelecek diğer işlem başvuruları da devreye sokulabilir. Ancak ½ oranlı bir kesinti olmayacağı için, ilk ödemelerin tamamlanmasının ardından diğer alacaklıya ödemeler başlatılmaktadır.
İcra takip durumlarında maaş haczi uygulamalarının olmaması ise alacaklı ile borçlu arasındaki anlaşmayla halledilebilir. Alacaklı rızası durumlarında farklı bir ödeme yolu ortaya çıkarılabilir, belirlenen ödeme takvimiyle borcun kapatılması söz konusu olabilir. Ancak ödemelerin yapılmaması halinde tekrardan icra durumları başlatılacağı gibi kişinin hapis yatmasına sebep oluşacak cezai yaptırımlarda bulunmaktadır.
“Asgari ücret maaş haczi” ile ilgili konularda daha detaylı bilgi almak için bize aşağıdaki yorum bölümünden yazabilirsiniz.
Ayrıca aşağıdaki konular da ilginizi çekebilir;
İlamsız İcra Takibi İle Ödeme Emri Gelirse Ne Yapılmalı?
İcra Takibinde Taksitlendirme Yapılır Mı?
Borcum Yüzünden Aileme Haciz Gelir Mi?
Borçlarda Eşin Sorumluluğu Nedir?