Borcum Yüzünden Aileme Haciz Gelir Mi?
Kredi kartı borçlarını veya bankadan talep edilen ihtiyaç kredilerini zamanında ödeyemeyen borçluların aklına takılan sorulardan bir tanesi “Borcum yüzünden aileme haciz gelir mi?” sorusudur. Borçluyu bir hayli düşündüren bu sorunun cevabı, borçlunun yaşadığı duruma göre değişmektedir.

Hangi Durumlarda Aileye Haciz Gelir?

Örneğin, borçlu eğer ikametgah adresini ailesinin evi olarak göstermişse ve o evdeki eşyaların kendi eşyaları olduğunu belirtmişse, eşyalara haciz konulma durumu muhtemeldir. Fakat bunun için bir kağıt imzalanmış olması gerekmektedir. Yani o evdeki eşyalara haciz konulup konulmayacağı ile ilgili bir madde, sözleşmede yer almalıdır ve borçlu bu kağıdı, hiçbir zorlamaya maruz kalmadan imzalamış olmalıdır.
Diğer bir durum ise, borcun miktarı ile ilgilidir. Örneğin 100 bini aşkın bir borç ortadaysa, ilk olarak haciz edilecek şeyler borçlunun üzerine tanımlanmış olan evler ve arabalardır. Ev ve araba yoksa, evin eşyaları haciz edilir. Fakat evin eşyaları borcu karşılamıyorsa, ev kira ise ve evin içerisinde beyaz eşya bulunmuyorsa, borçlu borcunu haciz şeklinde ödeyemeyecektir.
Borçlu borcunu ödeyemediği birkaç ay içerisinde imzaladığı kağıtlara dikkat etmelidir. Bankalar ilk etapta borç alacak kişilere, ağır yaptırımları olan sözleşmeler imzalatmazlar. Örneğin;
Borç ödenmediği takdirde hapse gireceksin.” maddesi ilk etapta sözleşmede var olan bir madde değildir. Bu maddeyi, banka borcunu ödeyemeyen borçluyu yaptırım amaçlı bankaya çağırdığı takdirde imzalatmaya çalışır. Bunun caydırıcı olması ve borçlunun borcunu kapatması için uyguladığı bu yöntem, borçlu borcunu ödeyemediği takdirde hapse girmesine neden olmaktadır.

Borçlu Kişinin Hiç Bir Varlığı Yoksa?

Borçlu için uygulanabilecek yaptırımlar, sözleşmede yer almalıdır. Örneğin borç ödenmediği takdirde, borçlunun maaşının bir kısmına el konulabilir. Veya üzerinde görünen ev ve araba gibi mal varlıkları, haciz edilerek satışa çıkartılabilir. Eğer borçlunun hiçbir şeyi yoksa, maaş almıyorsa ve borcunu ödeyemiyorsa, bankanın bu durumda yapabileceği hiçbir şey olmayacağı için borçlunun tekrar maaş alacağı günü beklemesi gerekecektir. Borçlu hapis yaptırımı içeren sözleşmeyi imzalamadığı takdirde, hapse girmez.
Hapis yaptırımı içeren bir sözleşmeyi imzalamış ve borcunu ödeyememiş olan borçlunun ailesi, çocuklarının hapse girmesini istemiyorsa ve bunun için borcu üstlenmişse ve üzerine bir de o borcu ödeyememişse, o zaman borçlunun ailesine haciz gelebilmektedir. Çünkü bankalar, borcun kesin olarak ödenmesini sağlamak için borçlunun ailesine daha ağır yaptırımları olan birtakım belgeler imzalatmaktadır. Bazen bu belgelerde, borçlunun ailesinin borcu ödeyememesi durumunda hapse gireceğini bildiren yaptırımların bulunduğu da unutulmamalı ve bu belgeler tüm bunlar göz önünde bulundurularak imzalanmalıdır.

Borcum Yüzünden Aileme Haciz Gelir Mi?

Borcum Yüzünden Aileme Haciz Gelir Mi?

Çocuğun Borcu Yüzünden Anne Babaya Haciz Gelir Mi?

Bunun dışında ailenin, çocuklarının yaptıkları borçlar ile bir ilgisi yoktur. Yani aile belge imzalamadıysa, evlerine haciz gelmeyecektir. Bazı sözleşmeler de “İkamet edilen evdeki eşyaların borçluya ait olmadığı faturalar ile kanıtlanmadığı sürece, haczedilecektir,” maddesinin bulunduğu unutulmamalı ve bu konuda titiz davranılmalıdır. Aksi takdirde, bu madde kullanılarak en azından evdeki bazı eşyalar tahliye edilebilir.
Çocuğun borcu durumunda ailenin sorumluluğu hakkında daha fazla bilgi almak ve görüş bildirmek için aşağıdaki yorum bölümünden bize yazabilirsiniz.
Ayrıca aşağıdaki konular da ilginizi çekebilir;
Asgari Ücrete Maaş Haczi Gelir Mi?
İlamsız İcra Takibi İle Ödeme Emri Gelirse Ne Yapılmalı?
İcra Takibinde Taksitlendirme Yapılır Mı?
Borçlarda Eşin Sorumluluğu Nedir?