İcra Takibi Nedir? İcra Nasıl Yapılır
İcra takibi nedir? Nasıl yapılır? İlk olarak alacaklının alacağını tahsil etmek amacı ile devletin icra yetkisini kullanmasıdır tanımı yapılır.
Borçlunun bo çtan haberdar edilmesini, ödeme yapmaya davet etmesini içeren bir hukuki yoldur olarak, icra takibi nedir sorusunun yanıtı veriliyor. Bu davet, icra dosyasına resmi olarak kaydedilerek, takibi ise ülke çapında il ve ilçe üzerinde yer alan icra müdürlüklerince yapılır. Başlatılma ve iletilmesi de bu kurum üzerinden gerçekleşir.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Peki, icra takibi nasıl yapılır? İcra takibinin başlatılması için öncelikle hangi tür icra takibinin olacağı konusunda karar verilmesi gerekecek. Ardından seçilen icra türü üzerinden gerekli belgelerin hazırlanması sağlanır. İlgili merciye sunulması sağlanır. Belgeler ile birlikte ödeme emri ve takibinin de hazırlanması gerekiyor.
İcra Tevzi Bürosu sonrasında, İcra Müdürlüğü’ne iletilmesi sağlanır. Belgeler sunulur. Ardından icra müdürlüğü borçluya ödeme emrini iletilir. Borçlu bu emre itiraz etmezse veya belirlemiş süre içinde borcunu ödememesi durumunda icra kesinleşmiş olacak. İcra takibi nasıl yapılır sorusunun yanıtına göre hareket ederek, direkt olarak bu anlamda gerekli adımların atılması da sağlanıyor olacaktır. Değerlendirip ona göre işlem talep edebilirsiniz.

İcra Takibi Nedir? İcra Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nedir? İcra Nasıl Yapılır

İcra Takibi Türleri

İcra takibinin türleri var. Bu türlere göre işlemlerin gerçekleşmesi sağlanıyor. Ona göre bilgilendirme yapılması sağlanacaktır. İlamlı ve ilamsız olmak üzere iki tür icra takibi olacak.

İlamlı icra takibi;

Bu icra takibinde, ilam mahkeme kararı demek oluyor. Direkt olarak takip türünde mahkeme kararına dayanılarak takip açılır.

İlamsız icra takibi;

İlamsız icra takibinde ise iki tür bulunuyor.
Genel Haciz Yolu: Bu icra türünde alacaklının çek, senet gibi bir belge ya da mahkeme kararı olmaz. Eğer varsa sözleşme, taahhütname gibi evraklar ile birlikte tamamen ya da evraksız şekilde işlem yapar.
Kambiyo Senedine Dayanan: Genel haciz yolu söz konusudur Ancak icra takibi çek, bono, poliçe gibi belgeler ile başlatılır. Alacaklı ilgili belgeleri İcra Müdürlüğü’ne sunmak zorundadır.
Verilen icra türleri üzerinden direkt olarak takibin yapılması gerekli işlemlerin uygulanması avukatınız tarafından sağlanacaktır.
Almanya’da çalışmak maaş

Almanya’da çalışmak istiyorum 2020