Şahıs Şirketleri Masrafları
Şahıs şirketi nasıl kurulur? Şirketinizi kurmak için yapmanız gerekenler var. Belgelerinizi tamamlamanız gerekiyor.
Son dönemin en yaygın şirket türü olan şahıs şirketleri masrafları nedir? Bu masraflar üzerinden hareket ederek, aslında şirket açmanın maliyetini de düşürüp şirketinizi açabilirsiniz. En kolay şekilde şirket kurmanız mümkün.
Masraflar; her şey dahil olan ofis masrafları, KDV’ler ve diğer giderler ile profesyonel şirket kurulabilir.

Şahıs Şirketi Açmak İçin Gerekli Şartlar

Şahıs şirketi açmak için yapılması gerekenler nedir? İlk olarak gerçek kişilerden noterden en az 1 nüsha ile Ticaret Unvan Tasdiknamesi düzenletilmesi isteniyor. Bu tasdiknamede firma açmak isteyen kişinin ev adresi, iş adresi, işe başlama tarihi, iş konusu, uyruğu, ticaret unvanı gibi bilgiler alınır. Ardından ticaret unvanı altında kullanacak olduğu imzanın 3 kere alınması sağlanır.
Tüzel kişiler;
Kolektif ve komandit şirketler olmak üzere, noterden en az 3 nüsha alınır. Ana sözleşme ile temsile yetkili kişilerin beyannameleri düzeltilir. Limited şirketler ile bakanlık iznine tabi olmayan Anonim şirketler onaylattıkları ana sözleşmeler kapsamında, Bakanlık iznine tabi Anonim Şirketler ile Kooperatifler ise Notere onaylattıktan sonra bakanlıktan kuruluş izni alır.
Şahıs şirketi açmak için gerekli şartlar kapsamında sunulan şartları sağlayan kişilerin ilgili başvuruları da yapmasının ardından başvurunun tamamlanması söz konusu olacaktır.

Şahıs Şirketleri Masrafları

Şahıs Şirketleri Masrafları

Gerçek Kişiler Şahıs Firması Kaydı

Dilekçe oluşturulur. Dilekçede işletmenin unvanı, sermayesi, merkezi, işletmenin açılış tarihi, bu tarihte ki gerçek faaliyetlerinin konusu NACE kodu ile birlikte açıkça gösterilmesi gerekiyor. Noterde düzenlenen ticari unvan gerekiyor. Oda kayıt beyannamesi olmalı. Ayrıca Vergi levhası fotokopisi, gerçek kişi firmaların kuruluşlarında firma sermayesi en az 100 TL olarak belirlenmelidir. 5.000 TL üzerinde olan sermaye belirtilmesi durumunda ise rakamın tespitine ilişkin yeminli mali müşavir ya da serbest mali müşavir faaliyet raporu gerekiyor. Ya da banka dekontu gerekiyor. Gerçek kişilerin şahıs firması kurması ile alakalı verilen bilgiler üzerinden şahıs şirketinin kurulumu ve diğer aşamaların tamamlanması da sağlanmış olacak.
Sunulan bilgiler ile şahıs şirketi kurulumu kolayca sağlanır.
Canlı Tv İzle